Kamuya KPSS'siz Makam Şoförü, İtfaiye Eri, Büro Memuru ve Güvenlik Görevlisi Alımı

4 belediye başkanlığı bünyesine en az ilkokul mezunları arasından KPSS 'siz kamu işçisi alımı yapılacağı bildirildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

Kamuya KPSS'siz Makam Şoförü, İtfaiye Eri, Büro Memuru ve Güvenlik Görevlisi Alımı

4 belediyeye KPSS 'siz personel alınacak. 

4 farklı belediye başkanlığı bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurulara baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. 

- Makam şoförü

- İletişim büro personeli,

- Güvenlik görevlisi

- İletişim Büro Uzmanı

- İtfaiye eri

- Park ve Bahçe Elemanı

ALIM YAPAN BELEDİYELER

Yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarında, adayların istihdam edileceği belediyelere şu şekilde yer verildi:

- Konya

- Alucra/Giresun

- Kartal/İstanbul

- Taşpınar/Aksaray

KPSS ŞARTI YOK

Yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarına baktığımızda , alınacak adaylarda KPSS şartı aranmadığına yer verildi.  İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar ise şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İLAN METİNLERİ

KONYA

İSTANBUL

ALUCRA

AKSARAY

 KAMU İLANLARI İÇİN TIKLAYIN