Kamuya KPSS'siz Büro Memuru, Sağlık Personeli ve Hizmetli Alımı

İstanbul'da belediye bünyesine personel , işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. KPSS'siz personel alımlarının detayları yazımızda.

Kamuya KPSS'siz Büro Memuru, Sağlık Personeli ve Hizmetli Alımı

İstanbul'da belediyeye KPSS'siz memur ve sağlık personeli alınacak.

İstanbul'da Belediye Başkanlıkları tarafından yayımlanan ilanda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS puan şartı aranmadan personel , memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. 

Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuruya dair bilgiler şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

)    Türk vatandaşı olmak.

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Diyetisyen alımı:

Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı alımı:

Destek hizmetleri yardımcı hizmetli alımında başvuru şartları şu şekilde:

Diğer kadrolara alımlar şu şekilde:

Hemşire kadrolarına yapılan alım şu şekilde:

Büro işçisi kadrosuna yapılan alımın detayları şu şekilde:

Hizmetli kadrosuna yapılan alım şu şekilde:

Bilgisayar Teknolojileri ve Programları Teknikeri:

Proje Mühendisi

Bilgisayar Teknisyeni

Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri:

Makam şoför:

Büro işçisi