Kamuya 55 KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapılacağı Açıklandı 55 Puan Alanlar Dikkat İkamet Şartı Yok

Belediye memur alımlarına yeni bir ilan daha eklendi. Memur alımı yapacağını duyuran kurum, başvuru için en az 55 KPSS Şartı aradığını duyurdu.

Kamuya 55 KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapılacağı Açıklandı 55 Puan Alanlar Dikkat İkamet Şartı Yok

Niğde İli Aktaş ilçesi memur alım ilanı yayımladı. Başvuru için 2022 KPSS puanı şartı arayan kurum, en az B sınıfı ehliyet şartı da aradığını duyurdu.

Alım Yapılacak Kadro ve Mezuniyet Şartı

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum olmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak

d) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak.

e) Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kurumdan veya belediyenin resmi web sayfasından www.aktas.bel.tr alınacak başvuru formu ile beraber aşağıdaki evraklar teslim edilecek.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir).

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir).

ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyece onaylanabilir.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 12-14 Aralık 2022 tarihleri arasında müracatlarını yapabilecektir.

Başvurular, Elektronik ortamda, Belediyenin www.aktas.bel.tr internet adresine,

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Aktaş Belediyesi Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. No:1 Aktaş Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediye sorumlu olmayacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir.)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /