Kamuya 3-4 Bin TL Maaşla Büro Memuru, Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Personel Alımı Yapılacak

Kamu kurumları bünyesine KPSS puan şartı aranmadan personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İşKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanlarına baktığımızda farklı belediyelere alım yapıldığı görüldü. İşte ilanlar.

Kamuya 3-4 Bin TL Maaşla Büro Memuru, Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Personel Alımı Yapılacak

Kamuya şoför, büro memuru ve güvenlik görevlisi alıyor.

Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere kamu personeli , kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan belediyelere yapılan personel ve işçi ile memur alımlarının başvuru bilgileri yazımızda.

İŞKUR'DA YAYIMLANDI: KPSS ŞARTI ARANMIYOR

Belediye bünyelerine yapılan personel alımlarına baktığımızda KPSS şartının aranmadığı görülürken , başvuruların da aşağıda ilan metinlerinde belirtilen şekillerde yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvuru yapacaklarda aranan özel şarlar ve ilan metinleri şu şekilde:

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA