Kamu Kuruluşu KVKK Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olan adaylardan 16 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Kamu Kuruluşu KVKK Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

KVKK Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu - KVKK uzman yardımcısı alımı yapacak. Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan alım ilanına göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere 16 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Başvuru genel şartları neler ?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 •  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak.
 •  En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),
 •  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen " Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için bkz. https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri)
 • . 2023 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğanlar.)
 •  Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 •  Her türlü coğrafya ve iklim koşulunda görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
 •  Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.
 • Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Başvuru şekli zamanı 

Adaylar başvurularını, 04/05/2023-22/05/2023 tarihleri arasında (22/05/2023 günü saat 23:59:59'a kadar) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kadro dağılımı 

KVKK uzman yardımcısı alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN