Kamu Hastanesine En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Başladı

Balıkesir Üniversitesi’nde hastanede istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı için başvurular başladı. İşte alınacak kadrolar ve şartlar.

Kamu Hastanesine En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Başladı

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. Sağlık personellerine yönelik olan bu alım için adaylardan ikamet şartı istenmiyor.

KPSS Şartı Var Mı?

Alımlar KPSS puanlarıyla yapılacak. Sadece 1 eczacı için KPSS şartının aranmadığı başvurular için diğer kadrolarda 60 ve üstü KPSS puanı olma şartı bulunuyor.

Alım yapılacak kadrolar

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 adet eczacı, 8 adet hemşire, 1 ebe, 1 röntgen teknisyeni, 2 sağlık teknikeri ve 2 diğer sağlık personeli alımı yapılacaktır.

Başvuru tarihleri ve yeri

Bugün itibariyle başlayan başvurular için son başvuru tarihi 14 Mart 2022 mesai bitimine kadardır. Adaylar başvurularını Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır.

Alım Yapılacak kadrolar ve nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

 1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 5. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
 6. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 4. 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
 5. Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
 6. SGK prim günlerini gösterir belge