Kamu Hastanesi Mülakat Şartı Olmadan Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak Kadro Dağılımı ve Şartları Belli Oldu

Resmi Gazetede hastaneye personel alımı için ilan geldi. Üniversite hastanesine toplamda 102 kamu personeli alımı yapılacak.

Kamu Hastanesi Mülakat Şartı Olmadan Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak Kadro Dağılımı ve Şartları Belli Oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Hastanesine en az lise mezunu kamu personeli alımı yapılacak. Toplamda 102 personelin alınacağı kadrolar için başvurula bugün başladı. Başvurular için mülakat şartı aranmazken lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolar açıldı.

Alım Yapılacak Kadrolar

Büro personeli: 6 personel

Destek personeli: 21 personel

Hemşire: 23 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 14 personel

Eczacı: 1 personel

Ebe: 1 personel

Teknisyen: 5 personel

Veteriner Hekim: 3 personel

Sağlık Teknikeri: 15 personel

Röntgen Teknisyeni: 3 personel

Laborant: 1 personel

Diğer Sağlık Personeli: 8 personel

Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Teknisyeni): 1 personel

Alım Yapılacak Kadrolar ve Eğitim Durumları

Başvuru Genel Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik askerlikle ilişiği olmamak

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Lisans ve Önlisans mezunu olanlar için 2022,Ortaöğretim mezunu (lise ve Dengi) olanlar için ise 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.) Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir NOT : Başvuru süresi içerisinde ÖSYM tarafından 2022 yılı Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanması halinde, açıklandığı tarih itibarıyla 2020 yılı KPSS belgeleri alınmayacak olup, yerine 2022 yılı KPSS belgeleri alınacaktır.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

h) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

I) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 17/11/2022 – 01/12/2022 tarihine kadar (mesai bitimine kadar) Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler ile beraber teslim etmek zorundadır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

1- İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )

3- İstenilen yıllara ait KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Eczacı pozisyonu hariç)

4- Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da “aslı gibidir” onaylı sureti,

5- Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,

6- Adli Sicil Kaydı.

7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

8- 2 Adet Fotoğraf

9- Kimlik Fotokopisi

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /