Kamu hastanelerine personel alımı başladı! KPSS puanı olanlara büyük şans

Kamu hastanelerinden yapılan son dakika açıklamasında, kamu hastanelerine personel ile işçi alımı yapılacağı belirtildi.

Kamu hastanelerine personel alımı başladı! KPSS puanı olanlara büyük şans

Kamu hastanelerine hizmetçi, şoför, hasta bakıcı ve temizlik personeli alımı yapılacak. Kamu hastanelerinden yapılan son dakika açıklamasında, kamu hastanelerine personel ve işçi alımının yapılacağı belirtildi. Üniversite hastanelerinde personel alım kayıtları üniversite hastanelerinde online ve şahsen yapılmaktadır. Peki hangi pozisyonlara alım yapılıyor? Başvuru koşulları nelerdir? Detaylar burada...

HANGİ POZİSYONLARA ALINACAK?

İlanları incelediğimizde aşağıdaki pozisyonlar için gerekli personel alımının yapılacağı öğrenildi:

Büro Personeli,

Temizlik Görevlisi,

Güvenlik Görevlisi,

Hastabakıcı,

Tekniker,

Hemşire,

Fizyoterapist,

Diğer Sağlık Personeli,

Röntgen Teknisyeni,

Sağlık Teknikeri,

Hizmetli,

Şoför,

Ebe,

Laborant

BAŞVURU KOŞULLARI

Kamu hastanelerine personel alımı başladı

Adayların pozisyonlara başvuruda bulunması gereken genel şartlar aşağıdaki gibidir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum olmamak,

c) Türk Ceza Kanunu 53 üncü madde içeriğinde belirtilen sürenin sona ermesinden sonra dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene, işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık fiilleri, kişi bir yıl hapis cezasına çarptırılsa dahi; Yukarıda belirtilen suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı affedilmiş veya affedilmiş, İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç varlıklarını aklama suçu veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

d) İlan tarihinde askerlik yaşının altında bulunan veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya askere alınacak yaşta olması halinde muaf veya tecilli olan erkek adaylar için;

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevlerini sürekli olarak yerine getiremeyecek derecede beden veya akıl hastası olmamak,

- Herhangi bir Kuruluşta 4/B sözleşmesi kapsamında çalışanlar arasında; Kuruluşunun, hizmet sözleşmesinin esaslarına aykırı davranışları nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi veya sözleşmenin süresi içinde, kanunda belirlenen istisnalar dışında, sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde, sözleşmenin feshinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmalıdır.

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Kırıkkale Üniversitesi'ne 121 personel alımı

TÜSED'e 30 personel alımı

Ankara Üniversitesi'ne 139 personel alımı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne 2 personel alımı

Tarsus Üniversitesi'ne 7 personel alımı

Hitit Üniversitesi'ne 11 personel alımı

İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 1 personel alımı