Kamu Denetçiliği Kurumu Daimi Kadroda Personel Alımı İlanı Duyurdu

Kamu Denetçiliği Kurumunda istihdam edilmek üzere daimi kadroda Büro Memuru ve Temizlik Görevlisi olarak personel alımı yapılacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu Daimi Kadroda Personel Alımı İlanı Duyurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu daimi kadroda personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre, Kamu Denetçiliği Kurumunda istihdam edilmek üzere daimi kadroda Büro Memuru ve Temizlik Görevlisi olarak personel alımı yapılacak. 

Başvurular İŞKUR Üzerinden 

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 10 – 14 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru şartları neler ?

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
 2.  Kamu haklarından mahrum olmamak
 3.  Başvuru tarihinin ilk günü (10.04.2023) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
 4.  Engelli işçi ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) kadrosu için başvuru yapacak adayların; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 5.  Eski hükümlü işçi kadrosu için başvuru yapacak adayların; “affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlar” kapsamında olduğunu eski hükümlü belgesi ile belgelendirmek.
 6.  Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak
 7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
 8. Başvuru için belirlenen okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
 10. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak
 11.  İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
 12. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapacaktır.
 13. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu daimi kadroda personel alım ilanı tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN