Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 2022 KPSS ile Memur Alım İlanı Yayımladı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 3 farklı kadroda 20 memur alım ilanı geldi.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 2022 KPSS ile Memur Alım İlanı Yayımladı

Yayımlanan ilanda 2022 KPSS puanıyla toplamda 20 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alımı için en az 70 KPSS puanı almak gerekiyor. Önlisans ve lisans mezunu adaylara yönelik açılan kadrolarda önlisans mezunları için P93, lisans mezunları için P3 puan türü kullanılacak. Başvurusu olumlu olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar

Memur 10 personel

Mühendis 7 personel

Tekniker 3 personel

Alım Yapılacak Kadroların Nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel hali olmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar , www.maraskaski.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu doldurularak imzalanacak ve aşağıdaki belgelerle beraber teslim edilecek.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir),

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir.)

- Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir.)

-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

- İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir),

- Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını istenilen belgelerle beraber 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79, (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (geciken postalardan kurum sorumlu olmayacak)

Dileyen adaylar başvurularını elektronik ortamda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Genel Müdürlüğün [email protected] mail adresine gönderilebilecektir.

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilecektir.)

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınav, 20.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sözlü Sınav Konuları

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

- Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /