Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı

Uludere Belediye Başkanlığı, kadın ve erkek adaylar arasından zabıta memuru alımı yapıyor. Başvurular başlıyor. Şartlar ve başvuru detayları haberimizde.

Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı

60 KPSS ile zabıta memuru alımı başvurusu başladı.

Uludere Belediye Başkanlığı, zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 2 personel alımı yapacağını duyurdu. Kadın ve erkek adaylar arasından yapılacak zabıta memuru alımında başvurular alınmaya devam ediyor. 

Uludere Belediyesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam etmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak zabıta memuru alımında başvuru detayları haberimizde.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

1 Zabıta alımı için Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, diğer zabıta kadrosu için de Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olmak şartı var.

BAŞVURU ŞEKLİ

Uludere Belediyesi personel alımı başvurusu aşağıdaki evraklarla birlikte 4 Şubat tarihine kadar devam edecek. Aşağıdaki evraklarla başvurular şahsen alınacaktır.

 • Başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf

Başvuru foormu yayımlandı. Form için TIKLAYIN

YENİ ZABITA ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN;

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN