Kadın-Erkek Yeni İtfaiye Eri Alımı İçin İlan Yayımlandı

Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği tarafından yayımlanan ilanda 3 adet itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi.

Kadın-Erkek Yeni İtfaiye Eri Alımı İçin İlan Yayımlandı

Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği yeni ilan yayımladı.

Bugün yayımlanan ilanda Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 3 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu.  Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından 3 tane itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak itfaiye eri alımında başvuru detayları şu şekilde;

1 İtfaiye eri alımı için özel şartlar

Acil yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümünden mezun olmak , C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve KPSS P3'ten en az 70 almış olmak.

2 İtfaiye eri alımı için özel şartlar

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve KPSS P93'ten 70 almış olmak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU

İlana başvurular 10 Ocak ile 21 Ocak tarihleri arasında aşağıdaki evraklarla Birliğin Hizmet binasında itfaiye müdürlüğü ( Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen/ RİZE) 'ne şahsen yapılacak.