Kadın Erkek 4 Bin 918 İnfaz Koruma Memuru Alınacak: İşte İKM Alımı Başvurusu 2021

Adalet Bakanlığı CTE bünyesine kadın erkek adaylar arasından infaz koruma memuru alımı yapılacağı açıklandı. 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvuru bilgileri yazımızda.

Kadın Erkek 4 Bin 918 İnfaz Koruma Memuru Alınacak: İşte İKM Alımı Başvurusu 2021

Adalet Bakanlığı'na 4 bin 918 infaz koruma memuru alınacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlandı ve infaz koruma memuru kadrosundai stihdam etmek üzere en az lise mezunlarından personel alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alımda başvuru detayları şu şekilde:

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İnfaz Koruma memuru alımına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • a) Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
  • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

ALIM YAPILACAK İL VE İLÇELER

KAÇ KATI ÇAĞRILACAK?

İKM alımında her il , 3 katı aday çağıracak. 

İKM ALIMI BAŞVURUSU

İnfaz koruma memuru alımı başvurusu 23 Şubat günü başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN