Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak 

Kamu kurumları personel alımlarına devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. 

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını 3 - 17 Nisan 2023 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden online olarak yapabilecekler. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru şartları neler ?

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Müracaat tarihi itibariyle (17 Nisan 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
  • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sözleşmeli Personel Alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN