Jandarma Lise Mezunu Askeri Öğrenci Alımı Ön Başvurusu-Şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 'ne TYT ve AYT puanı ile askeri öğrenci alımı yapılıyor. Alım için ön başvurular başladı ve asıl başvuru tarihleri ile başvuru şartları açıklandı.

Jandarma Lise Mezunu Askeri Öğrenci Alımı Ön Başvurusu-Şartları

Jandarma 2019 yılı lise mezunu subay alımı için başvurular devam ediyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi lise mezunu subay alımı için ön başvurular başladı. YKS başvurularının başlaması ile birlikte ön başvurular başladı ve adayların, JSGA alımına başvuru yapabilmesi için girmesi gereken YKS oturumları da belli oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

2019 YKS başvuru kılavuzunda JSGA askeri öğrenci alımı için başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,

 4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

TYT VE AYT 'YE GİRMEK ZORUNLU

 5. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) {Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)} katılmış ve tespit edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

 6. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belli bir kontenjan ayrılacaktır. Genel sıralama içinde başarılı olan adaylar bu kontenjan dışında değerlendirilecektir.

 7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 8. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak,

 9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları  işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

 11. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

 14. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

 15. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

 16. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

 17. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

 18. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılmasına müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,

 19. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

20. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen diğer hususlara haiz olmak,

23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır,

24. İçişleri Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÖN BAŞVURULAR BAŞLADI

Jandarma lise mezunu askeri öğrenci alımı için ön başvurular YKS 'ye başvuru yapılması ile gerçekleştirilecek. TYT ve AYT 'ye başvuru yapıp baraj puanı geçtikten sonra adaylar , JSGA mülakat aşamalarına girmeye hak kazanacak.

ASIL BAŞVURULAR HAZİRAN-TEMMUZ'DA

YKS 'ye girdikten sonra , sonuçlar henüz açıklanmadan JSGA, askeri öğrenci alımı için başvuruları alacak. YKS sonuçları açıklandıktan sonra seçim aşamaları yapılacak ve baraj puanını geçemeyen adaylar mülakatlara alınmayacak.

JSGA 'dan başvurular hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"JSGA Fakültesi adayların ön başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden Haziran-Temmuz ayları arasında YKS sınav sonuçları açıklanmadan önce alacaktır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) JSGA Fakültesine yerleştirme yapılmayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavlarını (Boy-Kilo, Mülakat, Spor) YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapacaktır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine girmek isteyen adayların Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavından ve YKS sınavından aldıkları puanlara göre sıralamaları yapılarak sonuçlar faaliyet takvimiyle birlikte https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden ilan edecektir."

JANDARMA ASTSUBAY ALIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı  kadın-erkek astsubay alımı yapıyor. Başvurular 25 Şubat günü başladı. İlan detayları ve başvuru sayfası için TIKLAYIN

TÜM ASKERİ PERSONEL ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN