İUC 59 sözleşmeli personel alımı yapacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörlüğü bünyesinde destek - büro personeli, laborant, psikolog, teknisyen ve tekniker pozisyonlarında istihdam etmek üzere 59 sözleşmeli personel alımı yapacak. işte detaylar.

İUC 59 sözleşmeli personel alımı yapacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörlüğü bünyesine sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörlüğü bünyesinde destek - büro personeli, laborant, psikolog, teknisyen ve tekniker pozisyonlarında istihdam etmek üzere 59 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvuru şartları

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyor olmak.
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuramımdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.
  • Tünı pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
  •  "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum vc kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı dununu olmamak.
  • 5917 sayılı Kanunun 47. Maddcsi'nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken islifacn görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
  • Belirtilen öğrenim düzeylerimi! birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşmıak ve belgelendirmek.
  • Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grabu puan türüne sahip ohnası gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunlan için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

Başvurular online

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını 6 Nisan 2023 tarihine kadar https://personelbasvuru.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörlüğü 59 sözleşmeli personel alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN