İşte Memur Alım İlanlarının Yayımlanacağı Yeni Site

Başbakanlığa bağlı olan ve Başbakanlığın kapanmasının ardından kapatılması kararı alınan Devlet Personel Başkanlığında yayımlanan ilanlar artık başka sitelerde yayımlanacak.

İşte Memur Alım İlanlarının Yayımlanacağı Yeni Site

Devlet Personel Başkanlığı, yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte kapatıldı. Kamu personeli alım ilanları bundan önceki süreçte Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanıyordu. DPB'nin kapatılması ile ilanlar artık Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazete ve Basın İlan Kurumu resmi sayfalarında yayımlanacak. İlanlar eş zamanlı olarak KAMUBULTENİ.COM'da olacak.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir bir son dakika açıklaması yaptı. 

Yazılı yaptığı açıklamasında Özdemir şu ifadeleri kullandı: 

"Diğer taraftan bu hizmeti karşılığında yayın macerasına ödenen ücretle, basının hayatiyetini devam ettirmesine bir katkı verilmekte. Özel ilanlara karşı, resmi ilanların tarifesinin düşüklüğü ile bu sistemden, kamu yararı da sağlanıyor. Yerel ve ulusal dağıtımlı gazeteler için, resmi ilanlar, dün olduğu gibi bugün de değerini koruyor."

Resmi ilanların çok aza düştüğünü söyleyerek açıklamasını sürdüren Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Kurum, bunların yayınlatılmasından aldığı aracılık komisyonu ile varlığını sürdürmekte, kanunun verdiği sözünü ettiğim görevleri yerine getirmekte. ilanların getirisiyle, yerel ve ulusal ölçekli yüzlerce gazete hayatta kalabilmekte, haber, yorum, kültür, sanat hayatımızın vazgeçilmez hizmetkarı olmakta, istihdam olanakları yaratmakta ve türlü vergiler olarak kamuyu dönmektedir. Ama görülmektedir ki, son yıllarda resmi ilan yayınından kaçınma, ilan yayınını gerekli kılan mevzuatı budama çabaları, gazete ilanlarını baypas etmek için hülle yollarına sapma gayretleri büyük bir ivme kazanmaya başladı. Dernekler, şirketler, sendikalar, özel okullar, kurslar, taşıma işleri, orman emvali, artırma eksiltme, medeni kanun, sınav, köylere, belediyelere hizmet götürme, sigorta acenteliği, elektrik dağıtım, ticaret kanunu, icra iflas, YÖK, menkul kıymetler, KİT'ler gibi onlarcasını sayabileceğim mevzuatta yapılan değişikliklerle resmi ilanlar ya yok edildi, ya da asgari sayı ve ölçüye indirildi. En son iflas ve konkordato ilanlarında yazılı basın zorunluğu yok oldu. YÖK akademik personel alımlarında ilan kaldırıldı. Kamu personeli alımları için yapılan duyurularda 2015'e kadar Türkiye genelinde yayımlanan Betlike tirajı en yüksek ilk beş gazetede ilan edilerek duyurulması zorunluluğu bulunurken bilahare yapılan mevzuat değişiklikleriyle belirli grup kamu personelinin alımı esnasında süreli yayınlar (gazete) yerine ilgili kurumların kendi internet siteleri ile Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayınlatılması yolunda tercihlerde bulunuldu. Hatırlayacaksınız, Resmi Gazetenin 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı nüshasında 10 numaralı 'Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.' yayımlandı. Anılan Kararnamenin 'İlanlar' başlıklı 5. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının, personel alımına ilişkin tüm ilanlarının (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde duyurulacağı hükme bağlandı. Yalnızca bu kalem ilanlar bile, Basın İlan Kurumu için büyük bir kayıp olduğunu söyleyebilirim. Kayıp yalnız Basın İlan Kurumu'nun değil, kurumun sosyal sorumlulukları kapsamında basının desteklenmesi için yapılan hizmetlerin olacağından kuşku yok."

GAZETELERDE YAYIMLANAN İLANLAR

Gazetelerde yayımlanan ilanlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki, gazetelere bu kabil kamu desteği, ülkemizde gazeteciliğin gelişerek kamuoyunun 15 Temmuz tecrübesinde olduğu gibi milli meselelere dair ortak bir paydada buluşulmasını sağlamakta. Basın İlan Kurumu'nun gazetelerde yayınlattığı ilanların daha çok muhatabına ulaştırılması bakımından eş zamanlı olarak aynı gazetelerin internet (haber) siteleri ile Basın İlan Kurumunun www.ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Basın İlan Kurumu'nun ulaştığı dijital imkanlarda ilanın en hızlı bir şekilde yayınlanmasının yolunun açık olduğunu da bilinmeli."

FARKLI SİTELERİ TAKİP ETMENİZE GEREK YOK-TÜM İLANLAR KAMUBULTENİ.COM'DA OLACAK

Kamu personeli alım ilanlarını farklı farklı sitelerden takip etmenize gerek yok. Tüm ilanlar eş zamanlı olarak Kamubulteni.com'da olacak. İlanlar yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

Kamubulteni.com  | Ankara

Kamubulteni.com  | Ankara