İşte İBB En Az Lise Mezunu 250 İtfaiye Eri Alımı Başvuru Tarihi

İBB bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından 250 itfaiye eri alımı yapılacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

İşte İBB En Az Lise Mezunu 250 İtfaiye Eri Alımı Başvuru Tarihi

İBB itfaiye eri alımı başvuru tarihi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda itfaiye eri kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İBB bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak 250 itfaiye eri alımında başvuru bilgileri yazımızda.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İBB'ye yapılacak personel alımında başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
 • İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular 27 Aralık günü başlayacak. Başvurular önce  e Devlet kapısı üzerinden alınacak. 

https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

-    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
-    Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
-    2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
-    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
-    Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
-    Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
-    Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. 

Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

Adaylar 27/12/2020 – 3/1/2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 6/1/2021 – 15/1/2021 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.