İstanbul Üniversitesi Hasta Bakımı Elemanı ve Güvenlik Görevlisi Alıyor

İstanbul Üniversitesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından sürekli işçi alımı yapılacak. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak işçi alımında başvuru bilgileri yazımızda.

İstanbul Üniversitesi Hasta Bakımı Elemanı ve Güvenlik Görevlisi Alıyor

İstanbul Üniversitesi güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı yapacak.

İstanbul Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Genel Sekreterliği tarafından yaymlanan duyuruda en az lise mezunlarından güvenlik görevlisi ve hasta bakım elemanı alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak personel alımında başvurular İŞKUR üzerinden bugün başladı.

5 güvenlik görevlisi ve 25 hasta yaşlı bakımı elemanı olmak üzere toplamda 30 sürekli işçi alımı yapılacak. Bugün yayımlanan kamu ilanında başvuru detayları şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olma,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

-  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik görevlisi kadrosu için aranan özel şartlar şu şekilde:

  1. EN AZ ORTAÖĞRETİM EN FAZLA ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK
  2. MÜRACAT TARİHİ İTİBARİYLE EN AZ 3 YILLIK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI SAHİP OLMAK
  3. 30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK

Hasta ve Yaşlı Bakımı Elemanı kadrosu için istenen özel şartlar ise şu şekilde:

  1. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANININ ENGELLİ BAKIMI, HASTA BAKIMI VE YAŞLI BAKIMI DALLARINDAN YADA SAĞLIK HİZMETLERİ ALANININ, EBE YARDIMCILIĞI, HEMŞİRE YARDIMCILIĞI VE SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALLARININ BİRİNDEN  MEZUNU OLMAK
  2. 30 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların esube.iskur.gov.tr adresinden müracaatını yapması gerekmektedir.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA