İstanbul Medipol Üniversitesi 21 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 21 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

İstanbul Medipol Üniversitesi 21 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı Detayları Neler? 

İstanbul Medipol Üniversitesi'nin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununun 31 ve 33. maddeleri hükümleri gereğince öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları hakkında yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alımı yapılacaktır. 

  • Tıp fakültesinin temel Tıp birimleri bölümüne, Histoloji ve embriyoloji anabilim dalı için psikoloji ve embriyoloji alanında tezdi yüksek lisans yapmış olmakla beraber 2 tane kadro unvanı için araştırma görevlisi alımı yapılacaktır, 
  • Sağlık Bilimleri fakültesinin dil ve konuşma terapisi bölümüne dil ve konuşma terapisi programı için dil ve konuşma terapisi alanında tezdi yüksek lisans yapmış olmakla beraber bir kadro sayısı için öğretim görevlisi alımı yapılacaktır, 
  • İşletme ve yönetim bilimleri fakültesinin uluslararası ticaret ve finansman bölümüne uluslararası ticaret ve finansman programı için Uluslararası İktisat alanında tezdi Yüksek lisans yapıyor Olmak ya da yapmış olmakla beraber 2 tane kadro pozisyonu için araştırma görevlisi alımı yapılacaktır, 
  • İşletme ve yönetim birimleri o kimsesinin havacılık yönetimi programı için İşletme yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmakla beraber ilgili alanda doktora yapıyor olmak şartını taşıyanlar arasından bir adet kadro pozisyonu için araştırma görevlisi alımı yapılacaktır,
  • Hukuk fakültesinin özel hukuk bölümü için Milletler özel hukuk ana bilim dalına ilgili alana tezdi yüksek lisans yapmış olmakla beraber 1 adet pozisyonu için araştırma görevlisi alımı yapılacaktır,
  • Güzel Sanatlar tasarım ve Mimarlık fakültesinin gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün gastronomi ve mutfak sanatları programı için alanına tezli yüksek lisans yapmış olmakla beraber aynı alanda doktora yapıyor olmak şartlarını taşınır arasından bir adet araştırma görevlisi alımı yapılacaktır, 
  • Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokulunun tıbbi hizmetler ve teknik bölümü için tıbbi laboratuvar teknikeri programına molekülleri biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmakla beraber bir adet pozisyon için öğretim görevlisi alımı yapılacaktır,
  • Eczacılık Fakültesi bünyesinde istihdam edilmek üzere Farmasötik Teknoloji alanında Yüksek lisans yapıyor olmakla beraber bir adet araştırma görevlisinin yanı sıra eczacılık fakültesi mezunu olmak şartını taşıyanlar arasından 2 adet araştırma görevlisi, Eczacılık Fakültesinden mezun olma şartını taşıyanlar arasından 1 adet araştırma görevlisi ve Eczacılık meslek Bilimleri Bölümü için bir adet araştırma görevlisi, Eczacılık meslek bilimleri bölümünün eczacılık fakültesi mezunu olmakla beraber 1 adet araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.


Sınav Takvimi Detayları Neler? 

Ilk başvuru tarihi 14 Ekim 2022 tarihi olmakla beraber son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 tarihi olarak belirlenmiştir. Ön değerlendirme Tarihi 1 Kasım 2022 tarihi olacak ve sınav tarihi ise 2 Kasım 2022 tarihinde yapılacak bir nokta sınav sonuç tarihi ise 7 Kasım 2022 tarihi olarak belirlenmiştir.


Adayların son başvuru tarihi olan 28 Ekim 2022 tarihine kadar İstanbul Medipol Üniversitesi resmi internet sayfası İnsan Kaynakları Bölümü kategorisinden sınav başvuru işlemlerini online bir şekilde yapmaları gerekir.