İstanbul Medeniyet Üniversitesi KPSS'siz Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımı Yapıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve KPSS puan şartı aranmadan sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi KPSS'siz Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımı Yapıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi işçi alacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan kura ile yapılacak sürekli işçi alımında başvurular bugün İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. İşe alınacak adaylar temizlik personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilecek. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

4) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6) Tüm iş kollarına başvuracaklar için bu şartlar yanında ayrıca; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; - Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. - Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 7) Öncelikli sayılan adayların anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA