İstanbul Bağcılar Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı başvuru tarihleri ve şartları netleşti.

İstanbul Bağcılar Zabıta Memuru Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Bağcılar Belediye Başkanlığı'nın 40 zabıta memuru alımı yapacağına dair duyuru 16 Kasım'da Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanmıştı.

İLKOKUL, LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS MEMUR ALIMLARI, ÖZEL SEKTÖR İŞ FIRSATLARINI TAKİP ETMEK, KADIN-ERKEK DİĞER ADAYLARLA ARKADAŞLIK KURARAK BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Duyuruda, kadın ve erkek zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerektiği belirtilirken, önlisans, ve lisans bölümleri için de kontenjan ayrıldığı vurgulanmıştı. Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor. Başvurular 3 Aralık-7 Aralık 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı'nın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Zabıta memuru adaylarında aranacak başvuru genel şartları aşağıdaki gibi olacak: 

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 , KPSSP93 ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

ZABITA MEMURU ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

Kpss

Türü

Kpss

Puanı

1

Zabıta

Memuru

GİH

9

3

Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS P3

En az 60 puan

2

Zabıta

Memuru

GİH

9

3

Ekonomi, İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS P3

En az 60

puan

3

Zabıta

Memuru

GİH

9

2

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı Medya, İletişim Tasarım Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS P3

En az 60

puan

4

Zabıta

Memuru

GİH

9

2

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS P3

En az 60

puan

5

Zabıta

Memuru

GİH

10

10

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS P93

En az 60 puan

12

Zabıta

Memuru

GİH

10

20

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSS P94

En az 60

puan