İSPER KPSS'siz 128 Personel Alımı Başvurusu Başladı (Sekreter, Büro Memuru, Mühendis, Sağlık Personeli, Tekniker, İşçi)

İSPER'den art arda personel alımı aççıklamaları geldi. İŞKUR 'da yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunlarından KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacağı görüldü. İlanlara başvurular başladı.

İSPER KPSS'siz 128 Personel Alımı Başvurusu Başladı (Sekreter, Büro Memuru, Mühendis, Sağlık Personeli, Tekniker, İşçi)

Son dakika : İSPER'e personel alınacak.

İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı ve İSPER bünyesine en az likokul mezunu olan adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İSPER bünyesine deneyimli ve deneyimsiz adaylar arasından yapılacan alımda KPSS şartı aranmıyor.

İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmından yayımlanan duyuruda alınacak adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:

Büro personeli,

Yolcu hizmetleri uzman yardımcısı

elektrikli araç sürücüsü

psikolog,

büro yönetim elemanı

yönetici sekreteri

büro işçisi

inşaat mühendisi

bilgisayar mühendisi

raportör

mimar

inşaat mühendisi

harita teknikeri

avukat

proje mühendisi

su ürünleri mühendisi

ziraat teknikeri

ziraat mühendisi

destek personeli

su bilimleri ve mühendisi

sekreter

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a)    Türk vatandaşı olmak.

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ

İlanlara başvurular [email protected] adresine özgeçmişin mail yolu ile gönderilmesi ile yapılacak.