İŞKUR Üzerinden TENMAK’a En Az Ortaöğretim Mezunu İşçi Alımında Ankara’da İkamet Şartı

TENMAK’a en az ortaöğretim mezunlarından güvenlik görevlisi, aşçı yardımcısı ve temizlik görevlisi alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. İŞKUR üzerinden gerçekleşecek kadrolu kamu işçisi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların yaş , mezuniyet ve genel şartların yanı sıra Ankara’da ikamet şartını da yerine getirmesi gerekiyor.

İŞKUR Üzerinden TENMAK’a En Az Ortaöğretim Mezunu İşçi Alımında Ankara’da İkamet Şartı

Yeni Bekçi alımı, polis alımı ve diğer personel duyurularını takip etmek son dakika haberlerinden anında haberdar olmak için TIKLAYIN VE İNDİRİN.

TENMAK kadrolu kamu işçisi alımı için başvuru işlemleri 26 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR resmi sayfası ve Ankara İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar ise şu şekilde sıralandı:

Genel Şartlar: 

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
 6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
 7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi
  itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
  olmak,
 9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
 10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
  birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

KONTENJAN DAĞILIMI VE DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN https://www.kamubulteni.com/iskur-ilanlari/kpss-en-az-60-puanla-tenmak-a-kadrolu-kamu-iscisi-alinacak-h42819.html