İŞKUR Üzerinden 14 Şehirde 225 Kadrolu Temizlik Görevlisi Alımı Başvuruları Başladı! İşte Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14 Şehirde toplam 225 kadrolu temizlik görevlisi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden başladı.

İŞKUR Üzerinden 14 Şehirde 225 Kadrolu Temizlik Görevlisi Alımı Başvuruları Başladı! İşte Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14 Şehirde toplam 225 kadrolu temizlik görevlisi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden başladı.

Başvurular , 18 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. 

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi sayfasından online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu, en fazla lise mezunu olması , 30 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. 

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Hangi Şehirde Kaç Personel İstihdam Edilecek? İşte Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı:

 • Ağrı : 15
 • Ankara: 20
 • Antalya: 10
 • Aydın: 10
 • Balıkesir: 12
 • Bursa: 10
 • Çanakkale: 10
 • Çankırı: 30
 • Erzurum: 15
 • Iğdır: 15
 • İstanbul : 15
 • Kocaeli :12
 • Kütahya: 18
 • Niğde : 18


1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla Türk Vatandaşı olmak, 

2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkum olmamak, 

4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, 

6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak, 

7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, 

9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş 

akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. 

11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Genel Müdürlükçe sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare 

tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 225 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak, 

2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, 

3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak, 

4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun  olmaması, 

5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci  fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir. 

Başvuru duyurusu ve haberle ilgili ayrıntılar için https://www.kamubulteni.com/iskur-ilanlari/goc-idaresi-genel-mudurlugune-225-kadrolu-isci-alimi-yapilacak-h39153.html adresini ziyaret edebilirsiniz.