İş Bankası'nda Çalışmak İsteyenler Dikkat! Yarın Başvurular Sona Eriyor

İş Bankası'nın uzman yardımcısı alımı için başvuru işlemlerinde sona gelindi.

İş Bankası'nda Çalışmak İsteyenler Dikkat! Yarın Başvurular Sona Eriyor

Türkiye İş Bankası'nın resmi sayfasından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan resmi duyuruda, online sınavla uzman yardımcısı alımları yapılacağı kaydedilmiş, İstanbul'daki genel müdürlük binasında istihdam edilecek personelin seçilmesi için gerçekleşecek sınav sürecine başvuru işlemlerinin 25 Nisan Pazar günü saat 23.59'a kadar süreceği belirtilmişti. Resmi duyuruda başvuru işlemleri ve başvuru sonuçlarına dair, "Bankamızın İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere internet üzerinden online Uzman Yardımcısı alım sınavı düzenlenecektir. Başvurular 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek olup sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecektir. Başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu sadece uygun bulunan adaylara, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü sürece ilişkin davet gönderilecektir." denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar da aşağıdaki gibi sıralanmıştı. 

Başvuru Koşullar Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ve detayları tabloda yer alan bölümlerinden mezun olmak,

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek ve tabloda yer alan sertifikalardan birine sahip olmak,

 

Dil Sınav /Kurum Adı Puan/Seviye (En Az)
İngilizce TOEFL (IBT) 85
Almanca GOETHE ENSTİTÜSÜ

Zertifikat C1 (ZMP),

Zertifikat C2 (GDS)

Fransızca
 
Fransız Milli Eğitim Bakanlığı (Fransız Kültür Merkezi) DALF C1,DALF C2
Fransızca TEF (Fransız Kültür Merkezi) 500

Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak,

Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.


 

Hangi Aşamalardan Geçeceğim?

1. Aşama

Genel Yetenek Sınavı ( Sayısal ve sözel yeteneği ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.)

2. Aşama

Değerlendirme Merkezi (İş hayatını örnekleyen uygulamalarla yetkinlik ve davranışların incelenmesini sağlayan değerlendirme yöntemidir.)

3. Aşama

İnsan Kaynakları Görüşmesi (İnsan Kaynakları uzmanları ile yapılan görüşmedir.)

4. Aşama

Panel Mülakat (Üst düzey yöneticilerimizle gerçekleştirilen görüşmedir.)

İş Bankası Uzman Yardımcılarına Nasıl Bir Kariyer Yolu Sunar?

Çalışma yılında 4 yılı tamamlayan Uzman Yardımcıları, katılacakları ön yeterlik sınavında başarılı olmaları ve genel çalışma performanslarının olumlu bulunması halinde Uzman unvanını alırlar ve Banka tarafından uygun görülen bir süre sonunda çalışma performansına bağlı olarak yönetici kadrolarına atanırlar.

Ücret ve Yan Hakların Neler Olacak?

Bankamız çalışanlarının parasal ve sosyal hakları, BASİSEN ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 2 yılda bir düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi ile piyasa ve günün şartlarına göre belirlenir. Ücretler hesaplanırken, Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen dönemlerde ekonomik koşullar göz önünde bulundurulur.

Çalışanlarımızın sosyal güvenlikleri, “Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı” ve “Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı” tarafından sağlanmaktadır. Çalışanlarımıza Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından ilave emekli ikramiyesi ve ikinci bir maaş alma imkanı sunulmaktadır.

Ücret Paketi

Çalışanlarımıza aylık ücretlerinin yanı sıra yılda 4 maaş tutarında ikramiye verilir. Genel Kurul tarafından Bankamızın bir önceki yıl performansı ölçüsünde belirlenen oranda yılda 1 kez kar payı ödemesi yapılır.

Bankamızda eğitim ve sürekli gelişim çalışma hayatının vazgeçilemeyecek bir parçası olarak kabul edilen değerler arasında bulunmaktadır. Bu kapsamda Bankamızca belirlenen sınavlarda başarı sağlayan çalışanlarımıza İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için yabancı dil tazminatı ödenir. Uzmanlık kadrosunda görevlendirilen mensuplarımıza uzmanlık tazminatı, tam gün çalışan avukat, mimar, mühendis ve Bilgi Teknolojileri Bölümlerinde görev yapan çalışanlarımıza görev tazminatı ödenmektedir. Bankamızda çalışan müfettiş yardımcılarına, yukarıda belirtilen ödemelerin yanı sıra ikamet adresinde ya da ikamet adresi dışında bulunma durumlarına göre ayrıca gündelik verilmektedir.

Söz konusu ödemelere ilave olarak; çalışanlarımıza bulundukları görevin gerektirdiği Kasa Tazminatı, Ortak Servis Merkezi Tazminatı ve Çağrı Merkezi Tazminatı gibi tazminatlar ödenmektedir.

Performans Ödenekleri

Çalışan performansına önem veren Bankamız, çalışanların bireysel performansı doğrultusunda yüksek verimlilik ödeneği, ürün bazlı satış primleri ve yönetici primi gibi uygulamaları bünyesinde barındırmaktadır.

Yurt Dışı Görevlendirme

Çalışanlarımız, Bankamız ihtiyaçları çerçevesinde yurt dışı şubelerimizde görevlendirilirler. Yurt dışı şubelerimizde görevlendirilen çalışanlarımız, bulundukları ülkenin koşullarına uygun ücrete tabi olmaktadır.

Sosyal Yardımlar

Bankamız çalışanları, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya ve kendilerine daha yüksek bir iş ve yaşam standardı sağlamaya yönelik sosyal haklardan da yararlanmaktadır. Bu kapsamda; çalışanlarımıza sağlık yardımı, öğle yemeği, servis, çocuk zammı, evlilik, doğum ve doğal afet yardımı yapılmaktadır.

İzin Uygulaması

Bankamız, 1-5 yıl (5 yıl dâhil) çalışanlar için 15 iş günü, 6-10 yıl (10 yıl dâhil) çalışanlar için 18 iş günü, 10 yıldan fazla çalışanlar için 23 iş günü izin imkânı ile birlikte hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi izin haklarını çalışanlarına sunmaktadır.