İş arayanlara müjde! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yüksek maaşla personel alımı yapacak

İş arayan adaylara müjde! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

İş arayanlara müjde! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yüksek maaşla personel alımı yapacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacak! Başvuru şartları tek tek açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NÜFUS İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMLARI

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar internet üzerinden yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapılacak. Müdürlük bünyesine alımlar 2 kişi Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı, 1 kişi Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 1 kişi Kıdemli Sistem Uzmanı, 3 kişi Uygulama Geliştirme Uzmanı, 1 kişi Veri Tabanı Uzmanı, 2 kişi Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 kişi Network Uzmanı kadrolarına alınacak. Başvuru yapacak adayların genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan şartları taşıması, üniversitelerin dört senelik Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olması ya da Fen Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri Bilgisayar ve Teknoloji üstüne eğitim veren İstatistik, Matematik, Fizik bölümlerinden mezun olması, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesiyle ilgili en az 3, diğerleri için en az beş senelik tecrübesi olması, bilgisayar çevre birimleri donanımı ve ağ yönetim güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olunması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular 28 Şubat tarihinde başlayarak 5 Mart tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinde online olarak kolaylıkla yapılabilecek. Kadrolar için aranan özel şartlar şu şekilde paylaşıldı;

nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü personel alımı

KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak

ve bunu belgelemek,

c) Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az 1 (bir) adet projede görev almış

olmak,

ç) Javascript, jQuery, CSS, Bootstrap, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve

deneyimli olmak,

d) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanmış

olmak,

e) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi

konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda

tecrübe sahibi olmak,g) SOA Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) REST, WebApi, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

j) Güncel Javascript Framework (Vue JS, Angular, React vb.) kütüphanelerinden en az birini

biliyor olmak,

k) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya

Function yazabilmek,

l) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git konularında

bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

n) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik - elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri tabanı uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek,

c) Oracle Veritabanı yönetimi, Performans ve SQL Performans Tuning konularında uzman

seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Oracle Real Application Cluster konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle Dataguard konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Oracle Backup Rman yedekleme aracı konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

f) Oracle Exadata Sunucu mimarisi konusunda (Image update, New installation) uzman

seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) IBM AIX, Linux ve sanal platformlarda Oracle İnstallation, Maintaince, Upgrade konularında

uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Oracle Audit Vault konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle Database Vault ve veri tabanlarına Database Vault kurallarının uygulanması

konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Oracle Enterprise Manager konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) SQL, TSQL ve PL/SQL dillerini iyi derecede bilmek,

j) Yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli MS SQL Server Yönetimi

konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) MS SQL Server sunucusu "high availibility" konularında (Database Mirroring, Always On,

Cluster mimarisi) uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi

olmak,

m) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi

olmak,

o) Veri Ambarı / İş Zekâsı / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında tecrübe sahibi

olmak,

ö) OAS Administration Tool hakkında uzman seviyesinde bilgi sahibi olmak,

p) En az 200 TB büyüklüğünde bir büyük veri sistemini yönetmiş olmak,

r) Postgresql veri tabanı hakkında bilgi sahibi olmak,

s) Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, felaket yönetim ve iş sürekliliği

politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

ş) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

3. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) En az 10.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center,

Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem

merkezinde, en az 5 (beş) yıl sistem yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

c) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve

sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Ceph ve OpenStack ürünleri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak; VMware veya HyperV sunucu

sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

e) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

f) Yedekleme yazılımlarının yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

g) Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage

Area Network-SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

h) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi

olmak (Zabbix vb.),

ı) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak

TERCİHEN;

a) Container platformlarının yönetimi ve idamesi konusunda tecrübe sahibi olmak (özellikle

Docker),

b) En az VCP6 (VMware Certified Professional 6) sertifikasına sahip olmak,

c) En az LPIC-1 veya RHCSA sertifikasına sahip olmak.

4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme

Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak

ve bunu belgelemek,

c) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) XML Servisleri, Web Servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

f) Güncel Javascript Framework (jQuery, Vue JS, Angular, React vb.) kütüphanelerinden en

az birisini biliyor olmak,

g) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama)

konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

h) SQL Server üzerinde TSQL, Stored Procedure veya Function yazabilmek,

i) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında bilgi

ve deneyim sahibi olmak,

j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

k) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

5. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının

2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri tabanı uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek,

c) Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language (Bash,

Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi

(ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SQL, TSQL ve PL/SQL dillerini iyi derecede bilmek,

e) Yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli Oracle ya da SQL veri tabanı

yönetmiş olmak,

f) Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, felaket yönetim ve iş sürekliliği

politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

g) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi

olmak,

h) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına

hâkim olmak,

ı) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe

sahibi olmak,

j) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak

kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

k) Application Performance konularında bilgi sahibi olmak,

l) Büyük veri topolojilerine hâkim olmak,

m) Büyük veri ortamı kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

n) En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sistemini yönetmiş olmak,

o) Karmaşık veri kaynaklarının iş akış süreçlerini yönetmiş olmak,

ö) Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

p) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekâsı konularında deneyim sahibi

olmak,

r) Küme halinde sistemler ve uygulamalar ile çalışmış olup mimarisinin tasarımın

oluşturulması, konfigürasyon ve kurulum konusunda deneyim sahibi olmak (Elasticsearch,

Casandra, Grafana, Prometheus, Redis, Mongodb vb.),

s) Loglama araçları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Graylog, Logstash,

Rsyslog vb.),

ş) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

6. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak,

b) Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı,

istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi

İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda en az 2 (iki)

yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

ç) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Metasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Suite vb. gibi standart güvenlik araçlarında

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Nessus, Qualys vb. Ağ/altyapı güvenlik açığı tespit araçlarının etkin bir şekilde kullanımında

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında

bilgi sahibi olmak,

j) KVKK esaslarına hâkim, bu esasların teknik boyutları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş

temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed

Penetration Tester), Offensive Security Certified Professional (OSCP), Web Application

Penetration Tester (GWAPT) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)

sertifikalarından en az birine sahip olmak veya ISO 27001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip

olmak

7. NETWORK UZMANI - (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının

2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak,

b) Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy,

SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı,

istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi

İşlem Merkezinde ağ yöneticiliği yapmış olmak ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu

belgelemek,

c) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

ç) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi

olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi)

yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan

Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x

ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) IPS, WAF, Dos, Ddos IDS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

g) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında

bilgi sahibi olmak,

ı) CCNA sertifikasına sahip olmak,

i) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş

temposuna uyum sağlayabilir olmak.