İş arayanlara büyük fırsat! 300 personel alımı için başvuru tarihi belli oldu

300 yeni çalışan için başvurular başlıyor. Başvuru koşulları ile ilgili tüm detaylar haberimizde..

İş arayanlara büyük fırsat! 300 personel alımı için başvuru tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 yeni asker alımı yapacak. Komuta açıklamasında topçu, telsiz, güvenlik, motosikletçi, elektrikçi, şoför ve kurbağacı branşlarında 300 askerin görevlendirileceği belirtildi. Başvurular 2 Ekim'de başlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI:

a. TC vatandaşı ve erkek olunması,

b. En az lise ya da dengi okul mezunu olunması,

c. 1 Ocak 2023 tarihinde 27 yaşını doldurmamış olunması (1 Ocak 1996 ve sonrasında doğanlar başvurabilir),

ç. Askerlik hizmetini sözleşmeli veya er olarak tamamlamış veya yapmakta olunması

d. Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar için, başvuru tarihinden itibaren birinci gün tahliye tarihi üstünden 5 (beş) yılı geçmemiş olanlar (2 Ekim 2018 tarihinden sonrasında terhis olanlar),

e. Muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirirken belge ibraz edenlere, Yönetmelik uyarınca askerlik hizmetini ifa ettikleri birim tarafından verilen uzman özel kurum tarafından verilen "Tam zamanlı memurluğa uygunluk belgesi" verilecek, örneği sayfa 17'de yer almaktadır. (Bu belge “Özel Profesyonel” olarak değerlendirilmelidir).

f. Astsubaylar ve sözleşmeli askerler; Başvuru tarihinden önce en az üç (3) yıl çalışmış olup müteakip sözleşme dönemlerinde olanların 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir (1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilir).

Sözleşmeli erbaş ile erlerden, müracaat yapmış olduğu tarihte kontrat süresini dolduran ve sözleşmesini yenilemeden ayrılan için Md.3/c`deki yaş şartı uygulanacak. (2023 yılı Ocak ayı ilk gününden itibaren 27 yaşını bitirmemiş olunması. (01 Ocak 1996 ve hemen sonra dünyaya gelen olanlar başvurabilir),

g. Askeri okullar ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı öğrenim komutanlıklarından herhangi sebepten çıkmamış yada çıkarılmamış olmak, öteki okullardan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak yada ortaöğretim müesseselerinde örgün tedris dışına çıkarılma cezası alınmamış olunması,

ğ. Muvazzaf/sözleşmeli subay yada astsubay (yedek subay, yedek astsubay da dahil) uzman jandarma, uzman erbaş yada bunların talibi şeklinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı yada Sahil Güvenlik Komutanlığında sorumlu iken buralardan ayrılmamış yada çıkarılmamış olunması, veya vazife yapmıyor olunması. (Başvuru meydana getiren bütün adayların durumları öteki Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafınca sorgulatılmakta, bu durumda bulunmasına karşın müracaat meydana getiren adayların işlemleri aşama fark etmeksizin (atamaları yapılma olsa dahi) iptal edilir),

h. Devlet memurluğundan yada amme görevinden herhangi bir nedenden dolayı çıkarılmamış olunması,

ı. Sözleşmeli erbaş/er veya bunların talibi iken sözleşmesinin kendi kusuru sebebiyle idarece feshedilmemiş olunması, (Başvuru meydana getiren bütün adayların durumları öteki Kuvvet Komutanlıkları, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı tarafınca sorgulatılmakta olup sözleşmeleri kendi kusurlarından ötürü feshedilmiş olanların işlemleri aşama fark etmeksizin (atamaları yapılma olsa dahi) iptal edilir),

i. Yazılı sınav (genel bilgi ve uzmanlık bilgisi), ön sağlık muayenesi, yetenek sınavı ve fiziki değerlendirme, uygulamalı mesleki bilgi sınavı ve mülakat sınavını geçmek ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen sertifika hedeflerini geçmek,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

k. Taksir hariç diğer suçlardan dolayı mahkemece otuz günden fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak,

l. Taksirden dolayı altı ay ya da daha fazla hapis cezasına tabi tutulmamak,

m. Açıklanan cezanın ertelenmesi, alternatif cezaya dönüştürülmesi, hükmün açıklanma durumunun geri bırakılması veya af kararı verilmesi halinde dahi Devletin kişiliğine karşı işlenmiş olan suçlar ile zimmete para geçirme, irtikap, iftira, rüşvet-alkol, hırsızlık, dolandırıcılık suçları, basit ve niteleyici, sahtecilik, inancın kötüye kullanılması, yalancı şahitlik, suç sayma, tecavüz, cinsel saldırı, kız kaçırma vb. gibi utanç verici veya aşağılayıcı suçlar. 'Kadın veya erkek, fuhuşu, doğal olmayan seksi, iflas dolandırıcılığını ve kaçakçılığı teşvik etmek; tüketici sömürüsü ve kaçakçılığı hariç. Resmi ihale ve satışlarda dolandırıcılık, devlet sırlarını ifşa etme, askerlik görevinden ayrılma, amir veya amirlere fiili saldırı, çok eşlilik, emirlere uymama, üstlere hakaret, protesto, isyana tahrik, isyana veya Askerlik Kanununun 148. maddesine aykırı hareket etme suçlarından dolayı 22 Mayıs 1930 tarih ve 1632 sayılı Ceza Kanunu. 1 inci maddede belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

n. 22 Mayıs 1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun firar, üst veya amirlere saldırma, emirlere inatla uymama, üstlere hakaret, direnme, sabotaj ve isyan suçlarını düzenleyen 148. maddesinde belirtilen suçlardan dolayı cezanın ertelenmesine karar verilmiş olsa bile hapis ve/veya para cezasına çarptırılmamak,

o. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ahlaki karakterini zedelememek, askerlik onur ve haysiyetiyle bağdaşmayan eylemlerde bulunmamak, hukuka aykırı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojiyi benimsememek,

ö. Toplumun onaylamadığı veya uygun görmediği ücret uygulamaları kapsamında çalışmamış ve halihazırda çalışmıyor olmak,

p. Terör örgütlerine karşı veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyet gösterdiği belirlenen yapı, örgüt veya gruplarla ilişkili, ilişkili veya ilişkili olmamalıdır.

r. Silah taşımanın veya silahlı hizmetin ifasının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmaması,

s. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımından dolayı tedavi edilmemiş, tedavi görmüyor olunması,

ş. Türk Silahlı Kuvvetleri, Komutanlık ve S.G.K. yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığınca rapor düzenleme yetkisi verilen hastaneler arasında yer almaktadır. sağlık kapasitesine ilişkin (Yönetmenin 23 üncü maddesi kapsamında Ek D'de belirtilen esaslar çerçevesinde Özel Kuvvetlerin sağlık kapasitesini karşılayan) Kişinin Uzman Çavuş pozisyonuna hak kazandığını, sağlık kurulundan "UZMAN OLABİLİR" şeklinde belirleyici rapor almış, tanıtılacağı tüm koğuş enstitüsünden alınmış raporla belgelenmiş ve ayrıca eksiksiz olduğunu gösteren belge Sektörlerinin özelliklerine uygun gerekli koşullar. (Başvuru sahipleri, ön rapor tarihi itibariyle 3 ay içerisinde sevk edildikleri hastanenin sağlık kurulu tarafından hazırlanan ön raporu sunabilirler. (Bir gün içerisinde itiraz edebilirler ve kendi belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler.) ön rapor hastaneye sevk tarihinden itibaren 01 ay içerisinde Sağlık Kurulu'ndan Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilmelidir.

t. İşe alınacak sektörün mevzuatına göre yeterli niteliklere sahip (Madde 1'deki tablodaki şartları taşıyan),

u. En az 164 cm boyunda. Boyunuzun 12. sayfadaki boy-kilo oranı tablosunda belirtilen değerler dahilinde olması gerekmektedir (Kilo, şort/eşofman ile vücut ağırlığıdır. Boy ölçüsü çıplak ayakla yürürken ölçülür).