İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alım İlanı - Abdullah Gül Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi, Eğitim Dili İngilizce Olan İnşaat Mühendisliği alımlarıyla ilgili önemli bir duyuru yapmıştır.

İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alım İlanı - Abdullah Gül Üniversitesi

Eğitim Dili İngilizce Olan Üniversitemizde Araştırma Görevlisi Alımı

Abdullah Gül Üniversitesi, inşaat mühendisliği alanında araştırma görevlisi alımı yapacaktır. Bu alım, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilecektir.

Araştırma görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların belirtilen kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında, ilgili alanda lisans eğitimini tamamlamış olmak, akademik yeterliliklere sahip olmak ve diğer genel memur alımlarında aranan nitelikleri taşımak bulunmaktadır.

Başvuruların kabul edilmesi için adayların belirtilen süre içinde başvuru yapmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde adayların eğitim geçmişi, akademik performansı, araştırma yetenekleri ve referansları gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların seçim sürecinde, merkezi sınav ve giriş sınavlarına tabi tutulabileceği belirtilmiştir. Bu sınavlar, adayların alan bilgisi, araştırma becerileri ve genel yetkinlikleri hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır. Adayların sınavlara hazırlık sürecini takip etmeleri ve gerekli önem ve özeni göstermeleri önemlidir.

İnşaat mühendisliği araştırma görevlisi alımı, Abdullah Gül Üniversitesi'nin akademik kadrosunu güçlendirmek ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılmaktadır. Başvuruda bulunacak adaylar, ilgili belgeleri inceleyerek başvuru şartlarını sağladıklarından emin olmalı ve süreci takip etmelidir. İlgilenen adaylar için başvuru süreci ve detayları Abdullah Gül Üniversitesi'nin resmi web sitesi ve ilanlarında yer almaktadır.

Abdullah Gül Üniversitesi olarak, nitelikli ve yetenekli araştırma görevlilerini bünyemize katmak için heyecan duyuyoruz. Bu alımda başarılı olan adaylar, Üniversitemizin akademik ortamında kendilerini geliştirme ve araştırma yapma fırsatı bulacaklardır.-Genel Şartlar-
1) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
2) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
3) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-
1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdan fotokopisi
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi
6) ALES Belgesi
7) Yabancı Dil Belgesi
8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)
9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

-Açıklamalar-
1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi kadro başvuruları ilgili birimlere, şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
3) Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.
4) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.