İl Sağlık Müdürlüğü-TSK-Üniversiteler ve Kamuya 258 Personel Alımı Başvurusu Başladı

İl Sağlık Müdürlüğü, MEB, TSK, öğretmenevleri, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarına personel memur işçi alımı yapılıyor. 258 kamu personeli ve kamu işçisi alımının başvuru detayları haberimizin devamında.

İl Sağlık Müdürlüğü-TSK-Üniversiteler ve Kamuya 258 Personel Alımı Başvurusu Başladı

İŞKUR 'dan 258 kamu personel alımı.

Türkiye İş Kurumu iş ilanları kısmından art arda yayımlanan duyurularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesine mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından personek, memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı olmadan ve 60 KPSS ile yapılan kamu personeli, kamu işçisi alımında tüm ilanlar haberimizde. 

İlana başvuracaklar bu adreste: Anket için TIKLA KATIL

İŞKUR İLAN ADRESİNDE DUYURULAR GELDİ

İŞKUR iş ilanları adresinde yayımlanan ilanlarda üniversitelere, il sağlık müdürlüğüne, TSK tersane komutanlığına, öğretmenevleri, araştırma enstitüleri ile diğer kamu kurumlarına yapılan personel alımında kadrolar ve alım yapılan kurumların listesi şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

Adayların , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olması, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olması, lamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmaması, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

BAŞVURULAR İNTERNETTEN BAŞLADI

Farklı kurumlar bünyesine yapılan kamu personeli ve kamu işçisi alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu ekranda İŞYERİ TÜRÜ yazan kısma tıklayın ve KAMU seçeneğine tıklayın.

KAMU İŞ İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN