İl Göç Uzman Yardımcılığı başvurusunda yarın son gün

Göç İdaresi Başkanlığı yayımladığı ila metninde taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (35) adet İl Göç Uzman Yardımcısı alacağını bildirdi. Başvurular yarın sona eriyor.

İl Göç Uzman Yardımcılığı başvurusunda yarın son gün

İl Göç Uzman Yardımcılığı için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama şeklinde yapılacak sınavın başvuruları 31 Aralık 2021 de başlamış olup 9 Ocak 2022 de sona erecektir. Elektronik ortamda yapılacak başvuru için artları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. KPSS 70 puan şartı getirilen başvuruda, değerlendirme en yüksek puanı alandan başlanacaktır. İki aşamalı olacak giriş sınavı için ilki yazılı sınav olacaktır. 13 Şubat 2022 saat 10.00 da başlayacak sınav 120 dakika sürecek ve sınav Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava alınacak personelin dört katı kadar aday çağırılacaktır. Ayrıca İl Göç Uzman Yardımcılığı için 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, şartı var.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

SINAV BAŞVURUSU

1-Giriş Sınavı başvuruları 31 Aralık 2021 - 09 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

3-Adayların Giriş Sınavının yazılı kısmına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

4-Sınava girmeye hak kazanan adaylar 12 - 19 Ocak 2022 tarihleri arasında sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90.00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

5-Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

6-Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.