İki Belediyeye 45-55 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı

Fatih ve Çeltikçi Belediye Başkanlıkları bünyesine en az lise mezunları arasından memur alımı yapılacak. Zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve memur kadrolarına yapılan kadrolu kamu personeli alımında başvuru bilgileri yazımızda.

İki Belediyeye 45-55 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı

İki belediyeye memur alımı.

Fatih ve Çeltikçi Belediye Başkanlığı tarafındna yayımlanan ilanlarda, en az lise mezunları arasından farklı kadrolara kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 45, 55, 65 ve 75 puan şartı ile yapılan belediye memuru alımında başvurular devam ediyor. 

57 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan memur alımında başvuru bilgileri yazımızda.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

- Memur

- Zabıta Memuru

- İtfaiye Eri

- Şoför

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Fatih ve Çeltikçi Beleidye Başkanlıklarına yapılan memur alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlanın başvuru detayları, özel şartları aşağıdaki linklerde:

Fatih Belediyesi memur alımı için TIKLAYIN

Çeltikçi  Belediyesi memur alımı için TIKLAYIN