İkamet Şartsız, İBB En Az Lise Mezunu 350 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine yapılacak 250 itfaiye eri ile 100 zabıta memuru alımında başvurular başlıyor.

İkamet Şartsız, İBB En Az Lise Mezunu 350 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Başlıyor

İBB zabıta ve itfaiye eri alımı başvurusu başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre kadrolu zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacağına yer verilirken başvuruların önümüzdeki günlerde başlayacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İBB 'nin zabıta ve itfaiye eri alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartlara haiz olması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR ve BAŞVURU BİLGİLERİ ŞU ŞEKİLDE:

İtfaiye eri alımı

1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak. 2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.) 3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). 4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İtfaiye eri alımına başvurular la ilgili şu ifadelere yer verildi: "27/12/2020 - 3/1/2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 6/1/2021 - 15/1/2021 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır."

Zabıta Memuru Alımı

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak. 2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.) 3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). 4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Sınava girmek isteyen adaylar, 4/1/2021 - 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
3. 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
8. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Diğer adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLAYIN

BAŞVURU EKRANI AÇILDIĞINDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN