İkamet Şartı Yok: Kadrolu Belediye Memuru Alımı Başvuru Formu Yayımlandı

3 belediye tarafından ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ortaöğretim mezunu (Ortaöğretim=Lise demek) adaylardan belediye memuru alımı için başvuru formunun yayımlandığına yer verildi.

İkamet Şartı Yok: Kadrolu Belediye Memuru Alımı Başvuru Formu Yayımlandı

4500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru formu yayımlandı: Başvurular 8 Mart'ta başlıyor.

3 Beldiye duyuru yayımladı ve en az lise mezunları arasından belediyelere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 3 ilan için başvuru formu yayımlandı ve başvuruların 8 Mart Pazartesi başlayacağı, 12 MArt'a kadar alınacağına yer verildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Van, Şırnak ve Pendik Belediye Başkanlıklarına yapılan memur alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

ŞARTLAR

İlanlar için genel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

BAŞVURU FORMLARI

3 ilan şu şekilde:

Van Büyükşehir Belediyesi memur ve zabıta alımı için TIKLAYIN

Şırnak Belediyesi VHKİ ve zabıta alımı için TIKLAYIN

Pendik Belediyesi zabıta alımı için TIKLAYIN

İKAMET ŞARTI YOK

3 ilana başvuru yapacak adaylarda ikamet şartı aranmamaktadır.