İdare Memuru Alımı Başvuruları Şahsen ya da Posta Yoluyla Yapılacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 9-5'inci dereceli kadrolara 300 idare memurluğu öğrencisi alımı için başvuru işlemleri 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak, 2 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

İdare Memuru Alımı Başvuruları Şahsen ya da Posta Yoluyla Yapılacak

İdare Memuru Alımı Başvuruları Şahsen ya da Posta Yoluyla Yapılacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 9-5'inci dereceli kadrolara 300 idare memurluğu öğrencisi alımı için başvuru işlemleri 19 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak, 2 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE İLKOKUL, ÖNLİSANS, LİSANS , LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ ALIMLARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA.

Konuya ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, "19.08.2019 tarihinde başlayıp 02.09.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verilirken, başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

300 İDARE MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İdare Memurluğu Giriş Sınavına başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar aşağıdaki gibi olacak: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

DETAYLI BİLGİLENDİRME RESMİ İNTERNET SAYFASINDA

Başvuru sırasında adaylardan talep edilen belgelere ve diğer detaylara cte.adalet.gov.tr adresinden erişim sağlanabileceği gibi, adaylar sınav sürecine dair tüm detayları ilgili resmi sayfadan takip edebilecek.