İçişleri Bakanlığı’nda çalışma şansı için son gün! Başvuru şartları sıralandı: KPSS 60 olan herkes başvurabilecek!

İçişleri Bakanlığı, genişleyen kadrosuna yeni bireyler katmak için şoför pozisyonlarına personel alımı gerçekleştirecek. Yayınlanan resmi ilana göre, bakanlık bünyesindeki merkezi ve yerel birimler için lise düzeyinde eğitim almış adaylar arasından toplam 34 şoför seçilecek. Adayların dikkatine sunulan şartlar ve şoför kontenjanlarının il bazında dağılımı şu şekildedir...

İçişleri Bakanlığı’nda çalışma şansı için son gün! Başvuru şartları sıralandı: KPSS 60 olan herkes başvurabilecek!

İçişleri Bakanlığı, bünyesindeki personel gücünü artırmak amacıyla yeni bir alım kampanyası başlattı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere lise mezunu 34 şoför alacak. Adaylar için aranan şartlar ve başvuru koşulları şu şekilde sıralanıyor:

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni

Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet

yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar'ın Ek-1 maddesinde yer alan dördüncü paragrafın (a), (b) ve (c) bölümleri uyarınca, daha önce sözleşmelerini kendi istekleriyle sonlandırmış olan adayların yeni başvuruları için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

iş ilanı

iş ilanı

iş alımı

iş ilanı

Destek Personeli İçin Özel Koşullar:

a) Herhangi bir kamu kuruluşunda 4/B kapsamında sözleşmeli olarak görev almamış olmak,

b) Kamu sektöründe 4/B statüsünde çalışırken sözleşmesi sonlandırılan kişilerin, başvuru tarihi itibarıyla gereken bir yıllık bekleme sürecini tamamlamış olması gerekmektedir.

Şoför Pozisyonu İçin Gereklilikler:

a) Ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun olmak,

b) B kategorisi veya daha üst bir ehliyete sahip olmak gerekir.

Başvuru Süreci ve Yapılacağı Yer:

İçişleri Bakanlığı'nın şoför pozisyonları için alım süreci, 22 Nisan'dan 26 Nisan 2024'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru dönemi açıldığında anında bilgilendirme alabilmek için buraya tıklayarak uygulamayı ücretsiz yükleyebilirsiniz.

Bu metin, orijinal bilgileri koruyarak farklı bir dil ve yapı kullanarak yeniden oluşturulmuştur. Umarım bu versiyon talebinizi karşılar.