İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

YENİ BEKÇİ ALIMI, ASKERİ PERSONEL ALIMLARI , POLİS ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağına ilişkin resmi duyuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sayfasından yayımlanmış, ilgili duyuruda alıma başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedilmişti.

Resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden  ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)

ç)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük   ölçekli   ağ   sistemlerinin   kurulumu   ve   yönetimi   konusunda   ücret   tavanı   iki   katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu  veya  aynı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  bendi  ile  399  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

BAŞVURULAR NE ZAMAN , NEREDEN YAPILACAK?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nğün sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar 26 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Başvuru süreciyle ilgili yapılan resmi açıklamda, “Adaylar  başvurularını  Genel  Müdürlüğümüzün  www.goc.gov.tr  internet  sitesinde  yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 26 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile    erişip    elektronik    ortamda    müracaat    edeceklerdir.    Müracaatlar    elektronik    ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi  ile  yapılacağından,  adayların  (www.turkiye.gov.tr)  hesabının  bulunması  zorunludur.  Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler.” denildi.

Ayrıntılı bilgilendirmeye kurumun resmi sayfasından erişim sağlanabilir.