İçişleri Bakanlığı 964 Büro Personeli Alımı Yapılacak - Başvurular Başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan jandarma personeli alımı, bekçi alımı ve sözleşmeli personel alımı duyuruları art arda geldi. Bakanlığın 1200 sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru işlemleri başladı.

İçişleri Bakanlığı 964 Büro Personeli Alımı Yapılacak - Başvurular Başladı

964 Büro Personeli Alımı Yapılacak - Başvurular Başladı

İçişleri Bakanlığı'nın KPSS'den en az 60 puan alanlar arasından büro personeli alımı için başvuru süreci başladı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 1200 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına dair duyuru yayımlanmış, ilgili duyuruda, Büro Personeli alımının yanı sıra Arşiv Uzmanı, Mühendis, Tekniker, Şehir Plancısı da alınacağı bildirildi. Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılabiliyor. Bazı adaylar başvuru ekranında resim yüklerken sorun yaşadıklarını belirtirken, sorunun çözümü için çalışmaların başladığı bildiriliyor.

YENİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞ HABERLERİNİ CEP TELEFONUNUZA ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ORTAK ŞARTLAR

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
2- Mühendis, Arşiv Uzmanı, Tekniker, Şehir Plancısı ve Teknisyen pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her bir pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

  2. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta

iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  1. En az ön lisans mezunu olmak,

  2. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan;

lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60
ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Bekçi ve Jandarma Personeli de Alacak

İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, bugün de Jandarma personel alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Jandarma'ya 2019 yılı içerisinde 27 bin 180 yeni personel alımı planlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı, geçtiğimiz günlerde de bekçi alımlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuş, yeni bekçi alımı duyurusunun Mart ayı içerisinde yayımlanacağını, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştirileceğini söylemişti.