İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı yapacak

07 Nisan 2023 Tarihli ve 32156 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre içişleri bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 335 sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte alım ilanı detayları..

İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı duyurdu. 07 Nisan 2023 Tarihli ve 32156 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre içişleri bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 335 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru genel şartları neler ?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak
  • Son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak, ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  •  Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  •  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Başvurular e-devlet üzerinden

Başvurular; 11-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Kadro dağılımı 

İçişleri Bakanlığı 335 sözleşmeli personel alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN