İçişleri Bakanlığı 222 Şoför ve 682 Temizlik Görevlisi Alımı Yapıyor

İçişleri bakanlığı tarafından 904 destek personeli alımı yapılacak. Kadroların 222 tanesi şoför, 682 tanesi Temizlik Görevlisi kadrosuna ayrıldı. Peki KPSS şartı var mı? Yaş, eğitim ve diğer şartlar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı 222 Şoför ve 682 Temizlik Görevlisi Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Haziran ayı içerisinde başvuruları alınmak üzere kamu personeli alımı yapılacak. Alım yapılacak 3 bin 546 kadronun 904 tanesi destek personeli kadrosuna ayrıldı.

Eğitim ve KPSS Şartı

Destek personeli şoför ve temizlik görevlisi için lise ve dengi okul mezunları başvuru yapabiliyor. Herhangi bir lise mezunu olmak başvuru için yeterli oluyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için 2020 KPSS sınavına girmiş olması gerekiyor. Bu sınavda KPSS P 94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

Yaş Şartı

Birçok kurumda olduğu gibi İçişleri Bakanlığı da personel alımı içim yaş şartı arıyor. Başvuran adayların sözlü sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış adaylar başvuru yapabiliyor. Yani 1 Ocak 1987 tarihinden sonra doğan adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak istenilen bilgileri doldurarak yapacaktır. Başvurular, 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Ancak kolaylık sağlamak amacıyla 14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine adaylar erişim sağlayarak profil bilgilerinin güncel/son halini düzenleyebilecekler ve bu bilgilerini sınav başvuru esnasında kullanabileceklerdir. Sınav başvurusunu tamamlamak için öncelikle profil bilgilerini düzenlemek ve 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında da başvuru yaparak modüle kaydetmek şarttır. Sadece profil bilgilerini düzenlemek sınav başvurusu için hak teşkil etmez

Başvuru Genel Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar askerlik ile ilişiği bulunmamak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(g) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

(h) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

(ı) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır

(i) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

(j) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Başvuru Özel Şartları

Şoför

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Alım Yapacak İllerin Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı İçin

Bakanlık Taşra Teşkilatı

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /