İBB'ye Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından KPSS 60 Puan Şartıyla 278 Memur Alımı Yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 278 memur alımı yapılacak.

İBB'ye Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından KPSS 60 Puan Şartıyla 278 Memur Alımı Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sayfasından, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 Memur Alacak" başlığıyla yayımlanan ilanda, KPSS en az 60 puan şartıyla , ortaöğretim , önlisans ve lisans mezunlarından zabıta memuru alımı yapılacağı belirtilirken, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği vurgulandı. İBB'nin personel alımıyla ilgili , "stanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır." ifadelerine yer verilen resmi duyuruda; başvuru genel şartları, özel şartları ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi sıralandı: 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve
ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca
yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (7/7/1991 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar).
4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

İBB Zabıta memuru alımı için başvuruların 21 Haziran ile 27 Haziran tarihlerinde alınacağı, adayların başvuru formunu https://turkiye.gov.tr adresinden online olarak indirebileceği belirtildi. Başvuru sürecine dair tüm detaylara yer verilen kılavuza göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İBB MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.pdf