İBB Personel Alımı Başvurusu e Devlet'ten Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Biz de bu yazımızda ilanın detaylarına ve başvuru sayfasına yer verdik.

İBB Personel Alımı Başvurusu e Devlet'ten Başladı

İBB 25 personel alımı başvuru ekranı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda hemşire, çocuk gelişimcisi, mühendis, şehir plancısı, mimar, ekonomist, tekniker, teknisyen ve eğitmen kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular başladı ve başvurusunu yapmak isteyen adayların e devlet kapısı üzerinden müracaatını 18 Aralık 2020 Cuma gününe kadar yapması istendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımının başvuru bilgileri ve detayları yazımızın devamında.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
  • Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.
  • İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.
  • Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

Alım yapılan kadrolar ve özel şartlar ise şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya giderek başvurusunu yapması gerekmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu?islem=ilan

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısımdan giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda başvurunuzu yapın.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sonrası süreç ile ilgili açıklamada , "“Sınava katılma şartlarını  taşıyan  adaylar  arasından,  KPSS  puanlarına  göre  yapılacak sıralama  sonrasında  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro sayısının  5  (beş)  katı  aday  (toplamda  1250  kişi)  sınava  çağrılacak  ve  bu  adayların  uygulama sınavına  girmeden  önce  tabip  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapılacaktır.  Başvuru  esnasında beyan  ettikleri  boy  ve  kilo  şartını  taşımayan  adaylar,  uygulama  sınavına  alınmadan  elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
İlanda  belirtilen  şartları  taşımayan  başvurular  ile  posta  ve  e-posta  yolu  ile  yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.” şeklinde düzeltilmiştir." denildi.

İlan metni için TIKLAYIN