İBB KPSS İle En Az Lise Mezunu 100 Memur Alımı Yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanla en az 70 KPSS ile memur alımı yapılacağı duyuruldu.

İBB KPSS İle En Az Lise Mezunu 100 Memur Alımı Yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 farklı kadroda 100 devlet memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvurular için KPSS sınavından en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava girecektir.

Alım Yapılacak Kadrolar

Memur Kadrosu: 17 personel

İstatistikçi: 2 Personel

Kütüphaneci: 5 personel

Mimar: 5 Personel

Mühendis: 10 personel

Peyzaj Mimarı: 5 personel

Şehir Plancısı: 5 Personel

Tekniker: 25 personel

Teknisyen 5 personel

Psikolog: 2 Personel

Sağlık Teknisyeni:5 personel

Sağlık Teknikeri: 5 personel

Veteriner Hekim: 6 personel

Veteriner Sağlık Teknisyeni: 3 personel

Başvuru Genel Şartları

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen memur kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar Belediye veya https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir),
 3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı (1 Adet)
 4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir),
 5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet)

Belirtilen başvuru tarihlerinde iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilecektir.)

Elektronik ortamda başvurusunu tamamlayan adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 • Başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27/6/2022 – 1/7/2022 tarihleri arasında müracaat yapabileceklerdir.  
 • Elektronik ortamda (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden veya şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecektir. Posta ile başvuru yapacak adayların postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 18/7/2022 – 29/7/2022 tarihleri arasında; Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecektir. Her aday için sınav tarihi ve saati SMS ile gönderilecektir. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir

EĞİTİM ŞARTI VE KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /