İBB En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Başvuru Sayfası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine en az lise mezunları arasından zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. KLPSS puanı ile yapılacak zabıta alımında başvuru bilgileri yazımızda.

İBB En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Başvuru Sayfası

İBB zabıta alımı başvurusu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2021 yılı zabıta memuru alımı duyurusu geçtiğimiz ay gelmişti. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından 100 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verilmişti. Duyuruya baktığımızda başvuruların 4 Ocak 2021 günü e Devlet kapısı üzerinden başlayacağına yer verildiği görüldü. 4 Ocak gününün gelmesi ile birlikte adaylar, başvurularını nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak 100 zabıta memuru alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU

İlana ön başvurular 4 ile 10 Ocak tarihleri arasında e devlet kapısı üzerinden alınacak.

https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu

Başvuru ekranı yukarıdadır. Başvurular henüz başlamadı. Gün içinde başvurular yukarıdaki linkten yapılacak.