İBB 500 Zabıta Memuru Alacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 500 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

İBB 500 Zabıta Memuru Alacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 500 zabıta memuru alımı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 500 Zabıta Memuru alımı yapacağına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

ORTAÖĞRETİM, ÖNLİSANS, LİSANS TÜM MEMUR ALIMLARI YAPILACAK, İLANLARI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda başvuruların 1 Ağustos ile 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi. İBB  resmi duyurusunda kontenjan dağılımı şu şekilde oldu: 

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını taşıması gerekiyor :

Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan Lunabet malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

 BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: a. İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (27/8/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

ç. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak