HSSGM Sözleşmeli Personel Alımı Yayımladı

Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan alım ilanına göre Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında Programcı ve Gemiadamı pozisyonuna 2 sözleşmeli personel alımı yapacak.

HSSGM Sözleşmeli Personel Alımı Yayımladı

HSSGM Sözleşmeli Personel Alımı Yayımladı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı duyurdu. Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan alım ilanına göre Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında Programcı ve Gemiadamı pozisyonuna 2 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular E-devlet üzerinden 

Başvurular, 21 Kasım 2022 tarihinden başlayarak 2 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Şartları Neler ? 

  1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
  6. Güvenlik Araştırması ve Arşiv Soruşturması sonucunun olumlu olması
  7.  Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
  8. Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve sağlık raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

HSSGM Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN