Hizmet İhracatçılar Birliği İdari Memur Alımı Yapıyor

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam etmek üzere Uzman Yardımcısı ve idari memur kadrosuna 11 personel alımı yapacak.. İşte başvuru şartları

Hizmet İhracatçılar Birliği İdari Memur Alımı Yapıyor

Hizmet İhracatçılar Birliği İdari Memur Alımı Yapıyor

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne  Uzman Yardımcısı kadrosu için 2, İdari Memur kadrosu için 7, İdari Memur (Engelli) kadrosu için 2 olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 11 (onbir) personel alınacak.

Başvurular başladı 

Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte 01.08.2022 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar şahsen veya posta ile yapabileceklerdir. Alımlar kurumun yapacağı sınav ile olacaktır. 

Başvuru sırasında istenen belgeler 

 • Genel Sekreterlik web sitesinden ( www.hib.org.tr ) temin edilecek İş Talep Formu,
 • T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 •   İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
 • YDS Sınav Sonuç Belgesi, (Uzman Yardımcısı)
 • Güncel Özgeçmiş (CV)
 •  Adli Sicil Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

Başvuru şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
 5. 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (engelli adaylar hariç)
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 9. TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Hizmet İhracatçılar Birliği İdari Memur Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN