Herhangi Bir İşte Çalışmıyor Musunuz? Üzülmeyin! İŞKUR, 10 Ay Boyunca 5750 TL Veriyor

Türk sosyal güvenlik sistemi içerisinde bulunan işsizlik ödeneği, yapılan reformlara paralel bir şekilde 1999 senesinde başlatılan bir uygulamadır. İlk ödeme işlemleri 2003 senesinde yapılmış olan bu işsizlik ödeneği ile ilgili genel itibariyle sigortalı bir şekilde çalışırken, %1 çalışan, %2 işveren ve %1 devlet katkısı ile primlerden alınmak suretiyle oluşturulan bir fon ile gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir sebeple çalışma yetkisini kaybetmemiş, kendi isteği ile işini kaybetmemiş ve ayrıca bir kusu

Herhangi Bir İşte Çalışmıyor Musunuz? Üzülmeyin! İŞKUR, 10 Ay Boyunca 5750 TL Veriyor

Kimler İşsizlik Ödeneğinden Faydalanabilir?


İşsizlik ödeneğinin alınabilmesi amacıyla öncelikli olarak sigortalı bir çalışan olunması gerekir. Geçmiş 3 yıl içerisinde en az 600 gün tutarındaki sigorta priminin ödemiş olması ile beraber işsiz duruma düşmeden önceki dönemde 120 gün sigortalı bir şekilde hizmet akdinin devam ediyor olması gerekir. Böylece bu durumda bulunan vatandaşlar, iş adli fesih edildikten hemen sonra bir aylık süreç içerisinde işsizlik ödeneği müracaat işlemlerini İŞKUR'a yapabilir.

30 günlük süreç içerisinde ne kadar süratli bir şekilde müracaat işlemleri yapılırsa aslında işsizlik ödeneğinden faydalanmak isteyen vatandaş açısından o kadar iyi olacaktır. Bunun sebebi ise ne kadar geç yapılırsa, 180 günlük işsizlik ödeneğinin süresinden düşmesi durumu ortaya çıkacaktır. Yani işsiz kaldıktan 15 gün sonra işsizlik ödeneği müracaat işlemlerinin yapılması durumunda bu 15 gün düşünecek ve 180 gün yerine 165 gün işsizlik ödeneğinden faydalanılması söz konusu olacaktır.

İşsizlik Ödeneğinden Faydalananlar, Hangi Avantajlardan Yararlanıyor?


İşsizlik maaşından faydalanan bir vatandaşın aynı zamanda genel sağlık sigortası primleri de aynı şekilde İŞKUR tarafından önerilmektedir. Diğer taraftan yeni bir iş bulmak amacıyla kayıtlı istihdam oluşturulmaktadır. Daha kolay iş bulunması açısından meslek edindirme ve yetiştirme eğitimlerine katılım sağlanabilir. Yeni bir iş buluncaya dek, belirli bir süre aranabilen işsizlik ödeneği aynı şekilde kendi isteği haricinde işsiz kalan bir vatandaş açısından öncelikli bir destek sağlamaktadır.

İşsiz kalmadan önceki son 3 yıllık süreç içerisinde 600 gün sigortalı bir şekilde çalışan vatandaş, 180 gün boyunca işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyor. Bu süre içerisinde 900 gün sigortalı çalışan bir vatandaş 240 gün, 1080 gün sigortalı bir şekilde çalışan vatandaş ise 300 gün boyunca işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyor.