Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Koşulları ve Tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık uzman yardımcılığı giriş sınavı için başvuru işlemleri 18 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Koşulları ve Tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan resmi açıklamada, 300 adet defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği belirtilmiş, başvuru işlemlerine dair, "Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir" denildi.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ise aşağıdaki gibi oldu: