Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı İlanı: 175 Memur Alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda vergi müfettiş yardımcılığı kadrosunda çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 175 memur alımı için yayımlanan personel alımı duyurusunda detaylar yazımızda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı İlanı: 175 Memur Alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 175 memur alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyruuda Vergi Müfettiş Yardımcılığı kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 175 memur alımı için yayımlanan ilanda adayların Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edileceğine yer verildi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 875 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

- Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcılığına başvurular 16 Kasım ile 27 Kaısm günleri arasında alınacak. Başvurular bakanlık resmi internet adresi üzerinden alınacak.

İlan metni için TIKLAYIN

SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

  • - Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:
  • - MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.
  • - İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.
  • - HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
  • - MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

DEĞERLENDİRME

  • - Giriş Sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
  • - Giriş Sınavında başarılı olmak için:

a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50'den, bu notların ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir.

  • - Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
  • - Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
  • - Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.